Hoe?
Met uw groep kunt u kiezen om elk jaar één van de drie locaties te bezoeken. Dit geldt voor groep 5/6 en 7/8. Het Onze Lieve Vrouw ter Nood ontvangt het liefst de leerlingen van groep 7/8. De maximale groepsgrootte voor het bezoek naar St.Lioba en de St. Adelbertabdij is ongeveer 20 personen. Toch is het bezoek voor een grote schoolklas heel goed te regelen. De helft kan naar St. Lioba en de andere helft naar de St. Adelbertabdij. U kunt contact opnemen met één van drie locaties om een afspraak te maken. Het projectmateriaal, voor leerling en leerkracht, is via deze website beschikbaar. Het project is in drie fasen opgedeeld:
 1. Voorbereiding in de klas
  Deze fase bestaat uit een inleidend filmpje over één van de drie locaties (Abdij van Egmond, St.Liobaklooster, Onze Lieve Vrouw ter Nood) en een verhaal (Adelbert in ons land, Een legende over Lioba, Willibrord op pad voor zijn God). Historische informatie wordt aangereikt met behulp van Opdracht-Kaarten (Leerling werkbladen zijn ingedeeld naar meervoudige intelligenties). Per locatie vindt u een selectie kaarten waarmee leerlingen individueel of in groepjes aan de slag kunnen.
  Bespreek van te voren met de leerlingen waar het project over gaat. Wat zij mogelijk gaan zien, horen en meemaken. Het is de bedoeling dat zij een open en onderzoekende houding aannemen. Verder is het van belang dat de leerlingen weten hoe zij zich als gast op te locaties behoren te gedragen. Wat kunt u verwachten? Klik hiervoor door naar een van de locaties.
  De achtergrondinformatie, de didactiek en de levensbeschouwelijke insteek kunt u lezen in de handleiding onder het kopje ‘leerkracht’.
   
 2. Bezoek aan één van de drie locaties
  Een bezoek vooraf aan één van de drie locaties, voordat u met de leerlingen komt is prettig, maar niet noodzakelijk.
  Het bezoek aan de St.-Adelbertabdij of het St. Liobaklooster start op de nabijgelegen Adelbertusakker. Deze start doet u als leerkracht zelfstandig. Welke activiteiten u kunt doen op deze akker leest u hier. Vanaf deze akker wordt gewandeld naar de Adelbertabdij of het St.Liobaklooster. De lengte van deze wandeling is 1,3 kilometer. Zie hiervoor ook de routekaarten.
  De start bij het Onze Lieve Vrouw ter Nood is op de locatie zelf.

  Wilt u gebruik maken van vervoer met een bus? Dan is dit vanaf heden mogelijk! Voor een bedrag van maximaal € 400,- is er een subsidie beschikbaar. Meldt u snel aan, want op = op!

  Op alle locaties ontmoeten de leerlingen één of meerdere broeders of zusters. Tijdens het verblijf zijn er de gehele periode één of meerdere personen vanuit de locatie aanwezig. Ouders/verzorgers die vanwege het vervoer de leerlingen begeleiden, zijn ook van harte welkom. De leerkracht is verantwoordelijk voor haar of zijn groep.
  Voor de duur van een excursie mag u uitgaan van één schooldag. Dit is inclusief het reizen, het bezoek aan de Adelbertusakker en de wandeling. Voor de kinderen en de begeleiding wordt een lunch aangeboden.
  Het is van belang van te voren duidelijk afspraken te maken met de te bezoeken locaties.
   
 3. Terug op school na het bezoek
  Nabeschouwing met activiteit op school, om aan de opgedane ervaringen betekenis te geven en deze zichtbaar te maken voor ouders / opvoeders.

Sint Liobaklooster
 Sint Liobaklooster

Onze Lieve Vrouw ter Nood
 Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Abdij van Egmond
 Abdij van Egmond