Waarom?
Waarom zou u deelnemen aan het project ‘Op weg met een bijzonder kompas’?

De kust van Noord-Holland kent een lange geschiedenis van de mens met zijn omgeving. Een geschiedenis van zingevingsvragen, opkomst, neergang en weer opkomst. Mensen die het lef hebben om vragen te stellen over het leven, geïnspireerd door de christelijke traditie. Dit werd én wordt gedaan op verschillende heilige plekken in Egmond en Heiloo.

Hoe zou het zijn om met uw groep leerlingen van de basisschool één of meer van deze plaatsen te bezoeken? Waarbij de leerlingen op school kennis nemen van de ontstaansgeschiedenis en het bezoek aan de locatie(s) wordt voorbereid?
En de leerlingen vervolgens ter plekke ervaren én ontdekken dat dit alles een geleefde werkelijkheid is?
Het zullen ervaringen zijn die hun verdere leven kunnen vormen. Dat is toch wat elke leerkracht aan haar of zijn leerlingen wil meegeven?

Nieuwsgierig? Klik hier voor een fotocollage van bezoeken aan de verschillende locaties.

Kijk verder op de website!

Sint Liobaklooster
 Sint Liobaklooster

Onze Lieve Vrouw ter Nood
 Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Abdij van Egmond
 Abdij van Egmond