Wat?
De volgende uitgangspunten zijn bij het project ‘op weg met een bijzonder kompas’ van toepassing:
  • De rijkdom van de katholiek/christelijke traditie en de mensen die er eeuwen mee en in hebben geleefd, kunnen door dit project beleefbaar gemaakt worden. Hierdoor ervaren de leerlingen dat er mensen zijn die vanuit de christelijke traditie betekenisvol in het leven staan.
  • De leeromgeving wordt in de bestaande curricula ingepast, er worden bruggen geslagen tussen het vak godsdienst/levensbeschouwing en andere vakken/lesgebieden (wereldoriëntatie, waaronder geschiedenis en aardrijkskunde en geestelijke stromingen).
  • Met deze leeromgeving wordt voldaan aan kerndoelen voor het vak godsdienst/levensbeschouwing, RK en PC, en wereldoriëntatie en tevens aan de criteria vanuit actief burgerschap.

De doelstellingen van het project zijn de volgende:

  • De leerlingen leren het wat, hoe en waarom van het contemplatief-missionaire leven kennen. Ze nemen hierbij een open en onderzoekende houding aan;
  • De leerlingen kennen de historische betekenis van Willibrord, de opbloei van kloosters – in het bijzonder de St.-Adelbertusabdij – wonderverhalen uit de late middeleeuwen, de ontginning en vormgeving van het landschap;
  • De leerlingen ervaren het contemplatief-missionaire leven van de broeders en zusters in een gemeenschap en zijn in staat hierop te reflecteren.

Uitgebreide informatie over de opzet van dit project kunt u lezen bij het kopje ‘HOE’.
 

Sint Liobaklooster
 Sint Liobaklooster

Onze Lieve Vrouw ter Nood
 Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Abdij van Egmond
 Abdij van Egmond